برای ثبت نام مبلغ ابتدا بایستی :

- در سایت ثبت نام کنید .

- با نام کاربری ثبت نام شده وارد شوید .

- شرایط و قوانین را قبول کرده .

- فرم اعزام مبلغ را پر کرده .